Healthcoaching

Waarom coaching? LinQing gaat uit van de mens , die zichzelf verantwoordelijk acht voor eigen leven en gezondheid en die actief aan de slag wil om een gezonde balans te bewerkstelligen tussen lichaam en geest.

De insteek van de coaching kan verschillend zijn.  Is die preventief, ter voorkoming van klachten, of voor het (her)vinden van balans? Of is die gericht op het ontdekken van je eigen potenties, het leggen van verbanden tussen je eigen persoon en je omgeving of ter bestrijding van concrete klachten? De interventies binnen linQing zijn er op gericht om de natuurlijke potentie van lichaam en geest vrij te maken en tot ontwikkeling te laten komen.

Er wordt gebruik gemaakt van:

Diverse therapievormen, ieder met zijn specifieke waarden.
Manipulaties om blokkades op te heffen in de wervelkolom
Fysieke bewustzijnsoefeningen:
Dit zijn doelgerichte psychomotorische oefeningen, gericht op bewustwording en verbetering van het lichamelijk en psychisch welbevinden. Door terug te gaan naar de leeftijd waarop de verstoring heeft plaatsgevonden kan de stagnering van ontwikkeling worden opgeheven en wordt deze alsnog door de natuur in gang gezet. Het betreft uitdrukkelijk geen ‘prestatieoefeningen, maar ‘voeloefeningen’. Er wordt bewust gevoeld wat je lijf vertelt.
Diverse vormen van massage om jezelf de conditie van je lichaam te laten ervaren.

Praktische informatie:
Gemiddelde duur: 1 uur