Vitaliteitscheck

Als u bij linQing voor het eerst in de praktijk komt, wordt als eerste een vitaliteitscheck gedaan om uw vitaliteit vast te stellen, een analyse naar de psychische en fysieke fundering, welke uw dynamiek, levenskracht, energie bepaalt.
De check bestaat uit de volgende onderdelen:

Intakegesprek
Waardevol inzicht wordt verkregen uit uw informatie betreffende bijzonderheden rondom zwangerschap/geboorte, traumatische ervaringen op fysiek of psychisch gebied (botbreuk, ongeval, ingrijpende ziekten, verlies van dierbaren, werk, etc)
Uniciteitsonderzoek
Elk mens heeft een eigen geschiedenis en start niet uit het ‘niets’. Vaak is aan de houding van iemand te zien of er sprake is van een verstoring van diens natuurlijke groei en ontwikkeling van lichaam en geest. Analyse van uw psychische en fysieke fundering middels onderzoek van uw psychomotoriek – wervelkolom/skelet, musculatuur, organische ziekten, psychisch evenwicht, uitwendige belasting door (sociale) omstandigheden
Uitleg over het denkmodel van Linqing
Uitleg over het denkmodel van linQing, gekoppeld aan het uitgevoerde, uniciteitsonderzoek. Bieden van inzicht in de eigen persoonlijkheid en de gevonden balansverstoringen.
Bevindingen en conclusies
Bevindingen en conclusies, te bewandelen weg binnen de praktijk van linQing of elders
Eventuele ‘mini’behandeling
Ervaren wat men kan verwachten. Bewustmaking van mogelijkheden en beperkingen van het lichaam.

Praktische informatie
Gemiddelde duur: 2 uur

Houdt u  rekening met het feit dat u in ondergoed  op een behandeltafel met plexiglas moet plaats nemen voor een afdruk van spiercorset, wervelkolom/skelet.