Marian Hoek

Marian HoekMarian Hoek, grondlegger van  linQing, is met deze praktijk gestart in 1986. Vanuit de diversiteit van verschillende therapieën en benaderingswijzen die Marian Hoek zich eigen maakte, kan een unieke, integrale benadering worden geboden aan mensen die geconfronteerd worden met onvrijheid van bewegen door ziekte, beperkingen, verwachtingspatronen of maatschappelijke druk.

Haar basiskennis op het gebied van psychisch en lichamelijk functioneren van de mens en diens beperkingen in het dagelijks leven werd gelegd binnen haar opleiding ergotherapie. In de loop der jaren zijn daar belangrijke inzichten aan toegevoegd. Zij volgde vele aanvullende opleidingen bij internationaal bekend staande leermeesters en instituten.    link naar CV Marian Hoek

Een optimale mix van eeuwenoude geneeswijzen en ultramoderne technieken.

Marian Hoek is zeer goed in staat het functioneren van lichaam en geest positief te beïnvloeden en de algehele gezondheidstoestand te bevorderen of een natuurlijk genezingsproces te stimuleren.

Haar combinatie van methodieken is uniek in Nederland. Met veel succes werden velen reeds door haar geholpen.