Praktijk voor Orthomanuele Therapie –
Noordzee Institute

Gedurende alle jaren dat Marian Hoek haar praktijk al uitoefent, werkt zij samen met de Praktijk voor Orthomanuele Therapie, alwaar Niek Brouw, orthomanueel arts, praktijk voert. In sommige gevallen stelt zij clienten voor  gebruik te maken van zijn expertise. Op basis van zijn onderzoek en haar eigen bevindingen kan dan een nog meer op maat gesneden coaching binnen de praktijk Linqing plaatsvinden.