Balans

Lang werden (en worden) lichaam en geest beschouwd als gescheiden gebieden. Moderne wetenschappers komen echter steeds meer tot het inzicht dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zij vormen samen een netwerk waarin intensief en in twee richtingen communicatie plaatsvindt tussen de hersenen, de klieren en de organen. In deze denkwijze beïnvloedt iedere verandering in het lichaam tegelijkertijd een verandering in de geest en andersom. Anders gezegd: er is wederzijds oorzakelijk verband tussen lichaam, geest en ziel.

LinQing richt zich op iedereen, die zich zichzelf verantwoordelijk acht voor eigen leven en gezondheid en die actief aan de slag wil om een gezonde balans te bewerkstelligen tussen lichaam en geest.