Craniosacraal Therapie

Craniosacraal Therapie is een behandelwijze, waarbij het doel is een ontspanning te bewerkstelligen in het craniosacraal systeem en het fasciaal (bindweefsel) systeem in het algemeen, met behulp van zorgvuldige zachte manuele technieken (manuele luistertechnieken).

Het craniosacraal systeem is eigenlijk het ‘milieu interne’ voor het centrale zenuwstelsel en is voorwaarde scheppend voor de ontwikkeling, groei en functie van het gehele zenuwstelsel. Door de relatie die het craniosacraal systeem heeft met de verschillende andere fysiologische systemen, zoals ademhaling, bloedsomloop, zenuwstelsel, endocriene en musculoskeletale systemen vindt er een wederzijdse beïnvloeding plaats.

In de behandelpraktijk van linQing wordt craniosacraal therapie (volgens Upledger) toegepast in combinatie met andere methodieken.