Luistertherapie

Marian Hoek is gecertifceerd om iLs (Integrated Listening Systems) binnen haar praktijk uit te voeren. Het betreft hier unieke luisterprogramma’s welke tegelijkertijd het visuele, auditieve en evenwichtssysteem trainen. Deze hebben een positieve invloed op mentale en fysieke mogelijkheden, als ook op het zelfbewustzijn.

In de behandelpraktijk van linQing wordt geluidstherapie toegepast in combinatie met andere methodieken.