Methode Niek Brouw

De methode Niek Brouw, arts, is een praktische aanpak ter voorkoming maar ook ter bestrijding van klachten. Brouw’s methode behelst een uniek systeem van lichaamsoefeningen gericht op bewustwording en verbetering van het lichamelijk en psychisch welbevinden. Door terug te gaan naar de leeftijd waarop de verstoring heeft plaatsgevonden kan de stagnering van ontwikkeling worden opgeheven en wordt deze alsnog door de natuur in gang gezet.

In de behandelpraktijk van linQing vormt de methode Niek Brouw de basis en wordt deze toegepast in combinatie met andere methodieken.