Neurofeedback

Neurofeedback is een trainingsmethode voor de hersenen, bedoeld om ontregelde hersenactiviteit weer in balans te brengen. Klachten die verband houden met deze ontregeling, verminderen of verdwijnen door het balanceren van de hersenactiviteit.
De methode is volledig non-invasief: er wordt niets aan het lichaam toegevoegd of onttrokken. Het zelfgenezend vermogen van het brein wordt aangesproken.

Neurofeedback is – bij kinderen en volwassenen – effectief voor attentieproblemen (ADHD/ADD), leermoeilijkheden, slaapproblemen, depressies, stress, hersenletsel, whiplash, fobieën, maar wordt ook ingezet voor prestatieverbetering en persoonlijke groei.

In de behandelpraktijk van linQing wordt neurofeedback niet meer toegepast, maar deze specifieke therapievorm kan – vanuit eigen kennis en expertise op dit gebied-  worden ingezet in samenwerking met Neurofeedback Centrum Hilversum.