Voetzonereflex therapie

Deze therapie, heel vroeger al bekend in Egypte en China, behandelt bepaalde punten (reflexzones) op de voeten, die corresponderen met alle organen, klieren en andere delen van het lichaam. Uitgangspunten zijn de reflexbanen die van de inwendige organen naar het lichaamsoppervlak lopen. Is er iets mis in ons lichaam, dan vormt zich een blokkade met opgehoopte afvalstoffen die in de voet is te voelen. Voetzone-reflexmassage voert deze afvalstoffen af door de blokkade in de voet te masseren.

In de behandelpraktijk van linQing wordt voetzonereflextherapie (volgens Hanne Marquart) toegepast in combinatie met andere methodieken.