Wanneer

Eigenlijk heeft iedereen er baat bij om eens naar praktijk linQing te komen.
Als je gezondheid je lief is, ben je geinteresseerd in de natuurlijke potentie en groeimogelijkheden van je lichaam en inzicht in de verstoringen die er in de loop der tijd zijn opgetreden. En hoe je je ik-eigen natuur, je uniciteit, kunt (her)ontwikkelen. Om te ontdekken wie je bent, om verbanden te leggen tussen je eigen persoonlijkheid en je omgeving, om deze beide passend op elkaar te maken.

De praktijk wijst echter uit dat veel mensen pas komen als er concrete balansverstoringen optreden.

Duidelijker gezegd bij:

concrete fysieke en/of psychische klachten
beperkingen in fijne en grove motoriek
overmatige stress en topbelasting
beperkte energie
(bijv. gedurende zwangerschap, bij bep. ziektebeelden)
leer- en aandachtsproblematiek
problemen in het autistisch spectrum