Hervinden van balans

Na ziekte, operatie, emotionele gebeurtenissen met veel impact is het zinvol te zorgen dat lichaam, geest en ziel weer met elkaar in balans komen. Soms zijn natuurlijke ontwikkelingsprocessen stil komen liggen of verstoord en is disbalans ontstaan. In de praktijk van Linqing wordt geanalyseerd wat die situatie je heeft gebracht en hoe de disbalans te herstellen. Hierbij is de uniciteit van de mens het uitgangspunt en niet de symptomen. Er wordt vanuit de kern gestart en als het ware ‘van binnen naar buiten’ gewerkt.